Nationalpark Thy

 

Danmarks største vildmark

Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind mod strandene, hvorfra vinden fører sandkornene op i de høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig som klitheder og søer med klart vand. Og endnu længere inde i landet ligger de store sammenhængende skovområder. Nationalparken rummer nogle af landets mest enestående naturtyper, hvor af nogle også er sjældne i en international målestok.

I Nationalpark Thy kan du opleve: Danmarks største vildmark - Cold Hawaii - Vesterhavets brutale kræfter - Nogle af Danmarks reneste søer - Store plantager - Stilhed - Mørke - Krondyrenes brøl - Rigt dyre- og planteliv - Spændende lokal historie - Og meget mere.

 

https://nationalparkthy.dk/undervisning/lejrskole/